Anasayfa VAKFIMIZ Vakfımızın Amaçları
Vakfımızın Amaçları PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Cuma, 20 Ağustos 2004 10:11

İlimizde bulunan fakir, kimsesiz ve bakıma muhtaç insanlarımıza ayni ve nakdi yardımlarla destek olmak.

İlimizde bulunan fakir, kimsesiz ve bakıma muhtaç insanlarımıza ayni ve nakdi yardımlarla destek olmak.
. Vakfımızın imkanları ile çalıştırılacak aş evi açmak ve muhtaç insanlarımıza sıcak yemek dağıtımı yapmak.
. Fakir ve bakıma muhtaç olan hastalara muayene ve tedavi imkanları sağlamak. Bu amaçla kurulmuş müesseseler ile işbirliği yapmak. Bu müesseselerin faaliyetlerinin devamına ve tesislerinin genişletilmesine yardımcı olmak. Hastaneler açmak.
. Fakir, kimsesiz ve düşkün insanlarımızın barınacakları huzur evIeri açmak.
. Kabiliyetli fakat muhtaç olan her derecedeki öğrencilerin tahsil yapmalarını sağlamak için imkanlar hazırlamak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak. Bu öğrencilerin iskan, iaşe, ibate ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak. İmkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahibi öğrenciler için ücretli ve ücretsiz yurtlar, öğrenim merkezleri, Kur'an kursları açmak. Öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırarak onları vatanımıza yaraşır hasletlerle donatmak, burs vermek, yarışmalar düzenlemek, konferans ve seminerler tertip etmek ve bu hususta hizmet veren öğrenim kurumlarına yardımcı olmak.
. İhtiyaç sahibi kabiliyetli öğrencilerin yurt dışında öğrenim görmelerini sağlayabilmek için burslar temin etmek, öğrenimIeri sonucunda iş bulabilmelerine yardımcı olmak.
. Daha önce vakıf mülkü iken satış ve benzeri sebeplerle el değiştiren veya kaybolmaya yüz tutan vakıf mallarının yeniden amaçlarına uygun olarak düzenlemek üzere çalışmalar yapmak, bu konuda hizmet veren kuruluşlara yardımcı olmak.
. Vakfımız; bugün itibari ile Kahramanmaraş genelinde 5.000 aileyi taramış acil ihtiyaçlarını tespit etmiştir. 600 aileye aşevlerimiz den iki öğün sıcak yemek, 500 aileye Saçaklızade Vakıf Marketimizden alışveriş imkanı, 1000 aileye odun - kömür, i 000 aileye zahirelik buğday, 60 üniversite öğrencisine burs temin etmektedir.
. Araştırmalarımız esnasında istismarları önlemek için diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde hareket etmektedir.

Not: Vakfımız burs verdiği öğrencileri vakfımızın öğrenci evleri ve yurtlarında yetişen öğrencilerden seçmektedir. Dışarıdan başvuru kesinlikle alınmamaktadır. Yükseköğrenim öğrencilerine başarılar dileriz.

Son Güncelleme: Cuma, 20 Temmuz 2012 12:51